Saturday, March 31, 2018

Chúa Nhật I Phục Sinh – Năm B - II – 1-4-2018

Chua Nhat PS

Gioan 20:1-9
1Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó,7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Hôm nay là Chúa nhật Phục sinh, và trong những ngày này tôi sẽ nghe rất nhiều những câu chuyện khác nhau về biến cố phục sinh của Chúa Giêsu.  Tôi có thể cảm thấy choáng ngợp với những câu chuyện này: có câu chuyện đầy vẻ huyền hoặc, có câu chuyện đầy nghịch lý, có câu chuyện rất thân thương, có câu chuyện đầy xác tín, có câu chuyện phủ kín bằng sự đa nghi, có câu chuyện đầy kịch tính…nhưng cuối cùng tất cả các câu chuyện này đều đi đến một niềm tin mạnh mẽ rằng Chúa Giêsu đã phục sinh.  Tại sao những câu chuyện này đều có cùng một điểm kết?  Bởi vì mọi câu chuyện được ghi lại đều là những kinh nghiệm mang tính cá vị với Chúa Giêsu.  Điều này cho tôi thấy rằng, tôi sẽ không bao giờ hiểu và tin được Chúa Giêsu đã phục sinh nếu tôi không kinh nghiệm riêng tư với Ngài.  Tôi có thể bước vào kinh nghiệm riêng tư thực sự với Chúa Giêsu ngay trong giờ cầu nguyện này.  Tôi muốn mở lòng và để Chúa dẫn dắt tôi trong giờ cầu nguyện này.
2.      Một điểm chung nữa trong các trình thuật về biến cố phục sinh của Chúa Giêsu đó là lòng mến với Chúa Giêsu.  Nếu tôi có một tình yêu với Chúa Giêsu tôi sẽ có con mắt để thấy Ngài vẫn sống và hiện diện bên tôi ngay trong lúc này.  Tôi muốn đọc lại trình thuật trên và để ý người môn đệ Chúa Giêsu yêu nhận ra Ngài phục sinh như thế nào.  Tôi cũng muốn có được lòng mến ấy và để tình yêu ấy dìu dắt tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment