Tuesday, October 16, 2018

Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên – Năm B – II –17-10-2018 – Lễ Thánh Inhaxio Antioch


Thu Tu XXVIII TN
Galat 5:18-23
18 Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa.19 Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, 20thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, 21ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa.22 Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, 23hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế.
(Trích Thư Galat bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời thư của Phao-lô nêu bật hoa quả của hai loại thần khí: Thần lành và thần dữ. Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn điểm mặt từng loại hoa quả của thần dữ đang là độc tố trong đời sống của tôi bao lâu nay?  Đồng thời tôi cũng muốn xem lại, tôi có đang tiếp tay phát tán và "xả những loại độc tố nội tâm" này cho những người xung quanh?  Tôi đọc lại những loại hoa quả của thần dữ một lần nữa để nhớ mà tránh xa.  Đây là những thứ gây ô nhiễm và ung thư đời sống nội tâm của tôi, nguy hiểm hơn cả các khí thải của các nhà máy.
2.      Kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn chọn cho mình, mỗi ngày một loại hoa quả của thần lành, để cho hoa quả này nuôi dưỡng ngày sống của tôi, đồng thời tôi cũng trao thứ hoa quả này cho những người tôi gặp trong ngày.  Tôi quyết tâm xây dựng một "môi trường tâm linh sạch.”
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment