Saturday, October 20, 2018

Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên – Năm B – II –21-10-2018


CN XXIX TN
Do-thái 4:14-16

14 Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin.15 Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội.16 Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.

(Trích Thư Do-thái bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.      Đau khổ vốn đã bám chặt vào kiếp nhân sinh không dễ gì tách biệt.  Biết bao tôn giáo đã xuất hiện nhằm giúp con người bớt khổ, hai trong các tôn giáo đó phải kể là Phật giáo và Kitô giáo.  Đối với Phật giáo, cội rễ của mọi đau khổ là ở lòng tham; buông bỏ lòng tham đời sẽ bớt khổ.  Kitô giáo lại lý giải đau khổ bằng một con đường khác.  Chúa Giêsu đến trong cuộc đời này không dạy tôi tránh khổ hay diệt khổ, trái lại Ngài đi vào trong đau khổ, gánh lấy khổ đau mà rỉ tai tôi rằng: Cha đồng hành cùng con trong mọi đau khổ!  Bài đọc hôm nay diễn tả trọn vẹn ý nghĩa này của Kitô giáo.  Tôi muốn đọc lại Thư Do-thái trên để nhắc nhở mình rằng: không bao giờ tôi phải cô đơn trong những đau khổ của tôi bởi có Chúa luôn ở cùng. 

2.      Dù có một ai trong cuộc đời này thương tôi hết mình, nhưng chắc chắn người đó không mang đau khổ giùm tôi được.  Tôi sẽ mãi mãi phải mang đau khổ của riêng tôi.  Tuy nhiên vì tình yêu, sự thấu cảm, đỡ nâng và hiện diện của họ mà tôi được thêm sức để có thể tiếp tục gánh mang những đau khổ của tôi.  Đó là cách thức Chúa Giêsu đang làm cho tôi và cho mọi người.  Tôi có thể làm như vậy bên những người đồng loại không?  Giờ cầu nguyện này, xin cho tôi được thấu cảm những khổ đau của anh chị em xung quanh và biết đỡ nâng họ. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment