Wednesday, October 10, 2018

Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên – Năm B – II –11-10-2018


Thu Nam XXVII TN
Luca 11:5-13
5 Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả";7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.?8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? "
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bài đọc hôm nay nằm tiếp ngay sau lời dạy của Chúa Giêsu với các môn đệ về cầu nguyện.  Chúa Giêsu nói cần có sự kiên trì trong cầu nguyện, không nản chí, tựa như người bạn đi xin bánh ban đêm: bỏ qua mọi e ngại và kiên nhẫn đến chai lì trong điều ông xin.  Tôi có sự kiên trì đến chai lì trong cầu nguyện như vậy không, hay xin không được thì tôi bỏ cầu nguyện, bỏ đạo, bỏ Chúa?  Tôi đọc lại dụ ngôn trên và để ý Chúa muốn nói gì với tôi về cầu nguyện.
2.      Ở phần cuối bài đọc Chúa Giêsu nói Thiên Chúa yêu thương và thấu suốt mọi nhu cầu của con người hơn cả tôi là những người cha người mẹ trần thế yêu thương và lo lắng cho những nhu cầu của con cái.  Nếu vậy thì tôi cần gì phải cầu nguyện?  Dĩ nhiên, Chúa ban ơn cho tôi trước cả khi tôi mở miệng cầu xin.  Điều Chúa Giêsu nói ở đây là: Cầu nguyện không phải là lúc tôi “đào mỏ” với Thiên Chúa, nhưng là giây phút xây đắp một tương quan thân mật với Ngài.  Cầu nguyện là xin cho được Thiên Chúa, Đấng cho “kẹo”, hơn là xin cho có kẹo.  Tôi có thể xem lại cách cầu nguyện của tôi bao lâu nay là chỉ có xin xỏ thôi hay là xây đắp tình thân với Thiên Chúa?  Tôi muốn dành giây phút này để tâm tình và ở với Thiên Chúa một cách thâm sâu hơn.     
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment