Saturday, October 6, 2018

Chúa Nhật Tuần XXVII Thường Niên – Năm B – II –7-10-2018


CN XXVII TN
Sáng Thế Ký 2:18-24
18 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán: "Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.19 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế.20 Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng.21 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào.22 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người.23 Con người nói:"Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra."24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.
(Trích Sách Sáng Thế Ký bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Tôi có thể bị dị ứng với đoạn văn trên về cuộc sáng tạo; vì đoạn văn mô tả cuộc tạo dựng sao mà khôi hài quá và không tin nổi.  Đúng vậy, nếu tôi đọc đoạn văn từ góc nhìn của khoa học ngày nay.  Nhưng đoạn văn trên thuộc loại tiền lịch sử, thể loại huyền thoại, tựa như những truyện huyền thoại Việt Nam: “Trăm Trứng Trăm Con,” hay “Sơn Tinh Thủy Tinh.”  Đây là một thể văn không nhằm nói đến “cái thật” (facts), nhưng nhằm nói đến “sự thật” (truth).  Vì thế tôi không thể đọc đoạn văn trên với câu hỏi: Thiên Chúa đã tạo dựng con người như thế nào (câu hỏi của khoa học)?, nhưng đúng ra phải hỏi: Câu chuyện này có ý nghĩa gì (câu hỏi của tâm linh)?  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn hỏi chính mình: Tôi (con người) từ đâu đến?  Tại sao tôi lại có mặt trong cuộc đời này?  Thiên Chúa có ước mơ gì khi dựng nên tôi?  Tương quan giữa tôi và Đấng dựng nên tôi hiện giờ như thế nào? 
2.      Một sự thật trong câu chuyện trên đó là cộng đồng tính.  Không ai có thể sống một mình được, nhưng luôn phải nương tựa vào người khác và vào vũ trụ mà tôi đang sống.  Giờ cầu nguyện hôm nay tôi muốn xem tương quan giữa tôi với tha nhân và môi trường tôi sống như thế nào?  Tôi có đang vun đắp cho tương quan giữa tôi với tha nhân ngày càng tốt đẹp hơn không?  Tôi có đang bảo vệ môi trường tôi sống cho lành mạnh hơn không?  Làm được như vậy là tôi đang đóng góp vào công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa, ngày càng đẹp hơn.  Cuối cùng tôi muốn dâng một lời tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Ngài mà tôi hiện hữu hôm nay.      
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment