Tuesday, May 2, 2017

Thứ Tư Tuần III Phục Sinh – 03-05-2017 – Lễ Thánh Philiphê và Giacôbê Tông Đồ

Thu Tu Tuan III PSGioan 14:6-14

6Đức Giê-su nói: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." 8Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." 9Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"? 10Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. 13Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. 14Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.
(Trích Phúc Âm Gioan theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."  Nhiều người có thể dùng câu nói này để nói rằng chỉ trong Kitô giáo mới có ơn cứu độ.  Điều này không đúng.  Giáo Huấn Công Đồng Vatican II, Ánh Sáng Muôn Dân, và Giáo lý Giáo Hội Công Giáo số 847 đã khẳng định ngoài Kitô giáo vẫn có ơn cứu độ.  Trong giờ cầu nguyện này, vấn đề không phải là người này người kia có được cứu không cho bằng tôi có được cứu không.  Tôi sẽ không bao giờ gặp gỡ hay đến được với Chúa Cha nếu không qua Thầy, tức không sống trong con đường của yêu thương, không sống trong sự thật và không có sự sống trong tôi.  Giờ đây trước mặt Chúa, tôi muốn dùng câu nói trên của Chúa Giêsu để xét lại đời sống của tôi. 
2.     Đức Giê-su hỏi Phi-líp-phê: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha?’”  Có thể Chúa cũng hỏi tôi câu này chăng?  Tôi trả lời như thế nào?  Tôi biết Chúa bao nhiêu?  Tôi yêu mến Ngài thế nào?  Tôi muốn ngồi đây nói chuyện với Chúa và xin cho được biết Chúa hơn.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment