Saturday, May 6, 2017

Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh – 07-05-2017

Chua Nhat IV PSGioan 10:1-10

1"Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 5Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ." 6Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ. 7Vậy, Đức Giê-su lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. 9Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.
(Trích Phúc Âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa Giêsu hôm nay phần nào nghe giông giống những gì Chúa Giêsu nói hôm Thứ Tư, Ga 14:6-14.  Hôm nay thay vì Chúa Giêsu nói Ta là Đường, Sự Thật và Sự Sống, không ai đến được với Cha mà không qua Ta, Ngài nói: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.”  Tôi chỉ có thể hiểu được những gì Chúa Giêsu nói hôm nay nếu tôi đọc song song với những gì Chúa nói hôm Thứ Tư.  Tôi muốn đọc lại để cảm nghiệm sâu hơn những gì Chúa đang nói với tôi trong lúc này, đang nuôi sống tôi lúc này.   

2.     Chúa Giêsu nói: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”  Tôi thấy sao khi Chúa nói câu này với tôi?  Gặp Chúa có là một niềm vui và tôi cảm thấy được sống dồi dào phong phú hơn hay tôi cảm thấy sợ hãi vì nghĩ Ngài sẽ trừng phạt tôi như bao nhiều người vẫn nói về Ngài với tôi?  Tôi muốn nhìn, muốn hiểu và tin Chúa một cách đúng đắn hơn về Chúa như lời Chúa Giêsu nói trực tiếp với tôi hôm nay chứ không theo ai khác.  Tôi muốn xin Chúa điều gì trong lúc này để tôi có thể sống một đời sống dồi dào?
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment