Monday, April 30, 2018

Thứ Ba Tuần V Phục Sinh – Năm B - II – 1-5-2018 - Lễ Thánh Giuse Lao Động


Thu Ba V PS
Gioan 14:27-31a
27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.28 Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy.31 Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bình an là một điều mong mỏi của mọi người.  Ở đâu và ở thời đại nào cũng mong mỏi bình an, bởi thế bình an luôn ở trên môi miệng mà con người luôn dành để chúc nhau, nhưng bình an của Thiên Chúa mới thực sự là quý trọng.  Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay nói Ngài ban cho tôi sự bình an không giống sự bình an của cuộc đời ban tặng.  Lời chúc bình an của Chúa Giêsu thật cần thiết khi các môn đệ phải chứng kiến Ngài đi qua khổ nạn, và khi chính họ sẽ phải đi qua khổ nạn.  Tôi có thể đang có những khó khăn nào trong lúc này chăng?  Hãy xin cho có bình an để có thể đi qua khó khăn.  Tôi đang bị chao đảo về niềm tin chăng?  Hãy xin cho có bình an và tôi có thể xin ngay bây giờ.
2.     Nên nhớ sự bình an của Chúa Giêsu ban tặng sẽ làm cho tôi có sức mạnh mà cuộc đời và thế gian không thể thắng nổi.  Tôi muốn đọc lại những lời trên để tìm được sự an ủi của Chúa và để cho sự bình an rớt thật sâu vào trong cõi lòng của tôi. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment