Thursday, April 19, 2018

Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh – Năm B - II – 20-4-2018


Thu Sau III PS
Tông Đồ Công Vụ 9:1-20
1Ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế2 xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem.3 Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông.4 Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: "Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta? "5Ông nói: "Thưa Ngài, Ngài là ai?" Người đáp: "Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ.6 Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì."7 Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ: họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai.8 Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát.9 Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.10 Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-ni-a. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông: "Kha-na-ni-a!" Ông thưa: "Dạ, lạy Chúa, con đây."11 Chúa bảo ông: "Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô: người ấy đang cầu nguyện12 và thấy một người tên là Kha-na-ni-a đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được."13 Ông Kha-na-ni-a thưa: "Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem.14 Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa."15 Nhưng Chúa phán với ông: "Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en.16 Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh Ta."17 Ông Kha-na-ni-a liền đi; ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói: "Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy Thánh Thần."18 Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa.19 Rồi ông ăn và khoẻ lại.20 rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa.
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Có thể có lần tôi đã từng mong, giá mà tôi cũng có một cuộc “ngã ngựa” như Phao-lô để rồi đời sống được biến đổi hoàn toàn, theo Chúa một cách nhiệt thành.  Có thể tôi đã hay sẽ không có một cuộc ngã ngựa như Phao-lô nhưng có nhiều cuộc “ngã ngựa” khác trong đời như: Thất nghiệp, đau ốm, thất bại trong học hành, nghề nghiệp hoặc tình cảm.  Tôi nghĩ sao những lần ngã ngựa như thế?  Phao-lô thì biến đổi hoàn toàn, còn tôi thì sao? 
2.     Cuộc ngã ngựa đã khiến Phao-lô trở thành một con người mới, rất nhiệt thành và yêu Chúa hết mình.  Tuy vậy hành trình rao giảng và cuộc đời tông đồ đã gặp không ít thử thách và khó khăn từ bên ngoài lẫn bên trong Giáo hội.  Ông bị nghi ngờ và chống đối bởi quá khứ bắt đạo của ông.  Ông bị bắt bớ và tù đầy bởi lòng nhiệt thành của ông.  Tôi có gặp khó khăn nào khi theo Chúa chăng?  Có thể nói chuyện với Phao-lô trong lúc này và tìm sự nâng đỡ ở ông.  Có thể tôi đọc lại trình thuật trên để tìm sức mạnh truyền giáo ở ông. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment