Tuesday, April 3, 2018

Thứ Tư Phục Sinh – Năm B - II – 4-4-2018


Thu Tu PS
Luca 24:13-35
13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ.16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người.17 Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay."19 Đức Giê-su hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân.20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá.21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi.22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm,23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống.24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy."25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ!26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa.29 Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ.30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.32 Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?"33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó.34 Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn."35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Cấu trúc của bài đọc từ Phúc âm Luca hôm nay nghe giống cấu trúc của một Thánh lễ ngày nay, cũng có phần giải thích lời Chúa và phần bẻ bánh.  Điều này cho tôi thấy những gì Giáo hội đang làm hôm nay cũng là những gì từ truyền thống của hai ngàn năm qua.  Tôi muốn bước vào giờ cầu nguyện hôm nay bằng cách đọc lại bài đọc phúc âm trên và cố gắng hiểu những gì Chúa nói với tôi trong lúc này.  Có thể tôi cần xin một ơn soi sáng để giúp tôi hiểu ra những gì Chúa muốn nói với tôi ngay trong lúc này.  Lưu ý việc hiểu lời Chúa luôn gắn liền với việc bẻ bánh, tức bẻ cuộc đời tôi ra cho mọi người.  Vì thế tin Chúa, theo Chúa không chỉ trên môi miệng mà còn ở bàn tay và đôi chân nữa.
2.      Một điểm khá quan trọng trong bài đọc hôm nay đó là chính Chúa Giêsu hiện ra giải thích Kinh Thánh cho các môn đệ hiểu vậy mà họ vẫn không nhận ra Ngài, cho đến khi Ngài bẻ bánh họ mới nhận ra, tức bẻ chính Ngài.  Điều này giúp tôi cần cẩn thận hơn việc giới thiệu Chúa cho mọi người, kể cả con cái trong nhà.  Mọi người thân của tôi sẽ tránh xa nếu tôi tối ngày chỉ nói về Kinh Thánh, đọc kinh, dạy giáo lý mà không bẻ cuộc đời ra, không ai muốn theo tôi cả, không ai nhận ra Chúa trong tôi.  Tôi muốn xin Chúa điều gì trong lúc này?  Có lẽ xin cho được giám sống, giám bẻ cuộc đời cho những gì tôi tin.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment