Thursday, April 5, 2018

Thứ Sáu Phục Sinh – Năm B - II – 6-4-2018


Thu Sau Ps
Gioan 21:1-14
1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này.2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su.5 Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư?" Các ông trả lời: "Thưa không."6 Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: "Chúa đó!" Vừa nghe nói "Chúa đó!", ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.10 Đức Giê-su bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây! "11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.12 Đức Giê-su nói: "Anh em đến mà ăn!" Không ai trong các môn đệ dám hỏi "Ông là ai?", vì các ông biết rằng đó là Chúa.13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Trong trình thuật Chúa Giêsu Phục sinh của Phúc âm Gioan hôm nay, Chúa Giêsu gặp gỡ các môn đệ trong thân xác cần ăn uống giống như trình thuật của Phúc âm Luca về Chúa Giêsu của bài đọc hôm qua.  Các môn đệ đã kinh nghiệm về Chúa Giêsu phục sinh thật sự, đã ăn uống với họ trên bờ hồ.  Tôi có thể để ý đến một người đã nhận ra Chúa Giêsu đầu tiên, đó là người môn đệ Chúa yêu.  Các nhà chú giải Thánh Kinh nói rằng đây là cách viết độc đáo của Gioan, người môn đệ Chúa yêu không có tên, nhằm để nói đến mọi độc giả của Ngài.  Nếu tôi đọc Thánh Kinh bằng tấm lòng yêu mến Chúa Giêsu tôi sẽ nhận ra Ngài.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn đọc lại trình thuật trên bằng cả trái tim rộng mở và đầy yêu mến của tôi, chắc chắn tôi sẽ nhận ra Chúa.  Bởi khi yêu người ta rất nhạy bén về sự hiện diện của người mình yêu.  Tôi muốn đi vào trong cuộc tình với Chúa Giêsu ngay trong giây phút này.
2.   Điểm thứ hai, tôi có thể thấy, rất nổi bật trong trình thuật này đó là Phê-rô.  Ông là người khởi xướng đi đánh cá vậy mà bây giờ, khi đã bắt được cá đầy thuyền, ông lại chẳng màng chi.  Như vậy tôi mới thấy ông thật khôn ngoan.  Ông đã làm một chọn lựa đúng đắn, đó là chọn người cho cá hơn là chọn cá.  Phải chăng mỗi khi tôi bước vào giờ cầu nguyện, tôi xin đủ mọi thứ ơn, nhưng có lẽ điều tôi cần xin nhất không phải là được ơn này ơn kia mà là được Đấng ban ơn.  Từ hôm nay trở đi, có thể, tôi sẽ không bước vào giờ cầu nguyện bằng việc xin đủ mọi thứ ơn nữa, nhưng tôi sẽ chỉ xin cho được Đấng ban ơn.  Nếu có một ơn gì cần cầu xin, có lẽ phải là xin cho có lòng mến Chúa, Đấng luôn ban ơn cho tôi.  
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment