Sunday, April 8, 2018

Thứ Hai Tuần II Phục Sinh – Năm B - II – 9-4-2018


Thu Hai II PS
Gioan 3: 1-8
1Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái.2 Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: "Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy."3 Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên."4 Ông Ni-cô-đê-mô thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? "5 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.6 Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy."
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.    Nếu đọc toàn bộ Phúc âm Gioan, tôi sẽ thấy một điều rất nổi bật trong toàn bộ Phúc âm của ngài, đó là chủ đề “ánh sáng” và “bóng tối.”  Chúa Giêsu chính là ánh sáng đích thực, Ngài đã đến chiếu sáng thế gian.  Bóng tối là hình ảnh tượng trưng cho những người chưa tin vào Ngài.  Ni-cô-đê-mô, trong bài đọc hôm nay, đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm, có nghĩa là khi ông còn chưa tin Chúa.  Nhưng cái đẹp ở Ni-cô-đê-mô đó là dù chưa tin, ông đã mở lòng để đi tìm gặp Chúa Giêsu.  Tôi đang ở gia đoạn nào của niềm tin?  Không tin, nghi ngờ, tin nửa chừng, hay tin mãnh liệt?  Tôi dám bước vào ánh sáng của Chúa Giêsu không?  Nếu tôi thành tâm, mở lòng tìm kiếm Chúa Giêsu, chắc chắn tôi sẽ bị Ngài chiếm hữu, bởi bóng tối không diệt được ánh sáng mà chỉ ánh sáng mới diệt được bóng tối.  Tôi tin không?  Tôi dám không?  Hãy bước vào giờ cầu nguyện này và mở lòng tìm kiếm Ngài, chắc chắn tôi sẽ gặp Ngài.
2.    Bài đọc hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu, giới thiệu về hành trình đức tin của Ni-cô-đê-mô.  Tôi sẽ gặp lại ông ở vào phần cuối của Phúc âm Gioan, khi Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó, và ở đó ông đã mạnh tin rồi.  Điều này cho tôi thấy, đức tin là một tiến trình tiệm tiến, phát triển từng bước từng bước một, tựa như tiến trình của hạt, biến thành cây, rồi sinh nụ và dần dần trở thành bông hoa.  Đức tin của tôi cũng vậy.  Tôi muốn nhìn lại tiến trình đức tin của tôi, từ những ngày còn thơ bé cho đến giờ, để biết tôi đang ở đâu trong tiến trình đức tin.  Tôi dám tiếp tục dấn thân, dám tiếp tục mở lòng với tiến trình đức tin không?  Tôi có thể tập một thói quen cầu nguyện mỗi ngày, qua lời Chúa và qua đối thoại, tâm sự giữa tôi với Chúa.  Tôi có thể bắt đầu ngay bây giờ, lòng tôi có gì nói với Chúa cái đó.  Nghi ngờ Chúa ư?  Hãy nói và chất vấn Chúa.  Giận ghét Chúa?  Hãy trút giận lên Ngài.  Tin tưởng mãnh liệt ư?  Hãy cảm tạ Chúa và xin Ngài tiếp tục cho tôi niềm tin mãnh liệt này. 
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment