Saturday, April 21, 2018

Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh – Năm B - II – 22-4-2018 – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành


Chua Nhat IV PS
Gioan 10:11-18
11 [Chúa Giêsu nói:] Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được."
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Chúa Giêsu nói Ngài là mục tử tốt lành sẵn sàng thí mạng vì tôi và Ngài đã làm như vậy.  Tôi có cảm thấy vui và hạnh phúc không khi tôi có một Thiên Chúa yêu tôi đến như vậy?  Tôi muốn làm gì và nói gì với Chúa trong giờ cầu nguyện này?
2.     Chúa Giêsu là một mục tử tốt.  Ngài biết tôi, thế tôi biết Ngài không?  Nếu Ngài biết tôi, tôi nghĩ Ngài biết tôi đến mức nào?  Nếu Ngài hỏi tôi xem có biết Ngài không tôi sẽ nói làm sao?  Trong giờ cầu nguyện này tôi trả lời với Ngài được không?
Phạm Đức Hạnh, SJ


0 comments:

Post a Comment