Wednesday, April 18, 2018

Thứ Năm Tuần III Phục Sinh – Năm B - II – 19-4-2018


Thu Nam III PS
Tông Đồ Công Vụ 8:26-40
26 Thiên sứ của Chúa nói với ông Phi-líp-phê: "Đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-da; con đường này vắng."27 Ông đứng lên đi. Khi ấy có một viên thái giám người Ê-thi-óp, làm quan lớn trong triều của bà Can-đa-kê, nữ hoàng nước Ê-thi-óp. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Giê-ru-sa-lem hành hương28 và bấy giờ đang trên đường về. Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ I-sai-a.29 Thần Khí nói với ông Phi-líp-phê: "Tiến lên, đuổi kịp xe đó."30 Ông Phi-líp-phê chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ I-sai-a, thì hỏi: "Ngài có hiểu điều ngài đọc không?"31 Ông quan đáp: "Mà làm sao tôi hiểu được, nếu không có người dẫn giải?" Rồi ông mời ông Phi-líp-phê lên ngồi với mình.32 Đoạn Kinh Thánh ông đang đọc là đoạn này: Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng mở miệng kêu ca.33 Bởi Người bị hạ xuống, nên bản án của Người đã được huỷ bỏ. Dòng dõi Người, ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của Người trên trần gian đã bị chấm dứt.34 Viên thái giám ngỏ lời với ông Phi-líp-phê: "Xin ông cho biết: vị ngôn sứ nói thế về ai? Về chính mình hay về một ai khác?"35 Ông Phi-líp-phê lên tiếng, và khởi từ đoạn Kinh Thánh ấy mà loan báo Tin Mừng Đức Giê-su cho ông.36 Dọc đường, các ông tới một chỗ có nước, viên thái giám mới nói: "Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không?"37 Ông Phi-líp-phê đáp: "Nếu ngài tin hết lòng, thì được." Viên thái giám thưa: "Tôi tin Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa."38 Ông truyền dừng xe lại. Ông Phi-líp-phê và viên thái giám, cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Phi-líp-phê làm phép rửa cho ông quan.39 Khi hai ông lên khỏi nước, Thần Khí Chúa đem ông Phi-líp-phê đi mất, và viên thái giám không còn thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình, lòng đầy hoan hỷ.40 Còn ông Phi-líp-phê thì người ta gặp thấy ở Át-đốt. Ông loan báo Tin Mừng cho mọi thành thị ông đi qua, cho tới khi đến Xê-da-rê.
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.    Bài đọc hôm nay nghe có vẻ giống câu chuyện Hai Môn Đệ trên Đường Emmau (Lc 24:13-35) ở chỗ: cả hai đều có phần giải thích Lời Chúa và cử hành bí tích.  Ở Luca sau khi Chúa Giêsu giải thích Kinh Thánh thì Ngài cử hành Bí tích Thánh thể, ở bài đọc hôm nay sau khi Phi-líp-phê giải thích Kinh Thánh thì ông cử hành Bí tích Rửa tội.  Công thức này đã truyền lại trong Giáo hội cho đến ngày nay đó là, mỗi khi cử hành một bí tích, Giáo hội luôn có phần giải thích Kinh Thánh.  Có thể từ hôm nay trở đi, trước mỗi khi tôi lãnh nhận bí tích nào, tôi sẽ chú tâm hơn để nghe và giải thích lời Chúa.
2.    Bài đọc hôm nay kết thúc bằng câu: Viên thái giám “tiếp tục cuộc hành trình, lòng đầy hoan hỷ.”  Câu này mang ý nghĩa gì đối với tôi?  Gặp Chúa tôi sẽ tiếp tục hành trình mà tôi vẫn đi, nhưng đi trong niềm vui.  Tôi có thể nhìn lại hành trình của tôi là một tu sĩ, là một người có gia đình hoặc là một người độc thân, xem tôi có vui không?  Nếu tôi gặp được Chúa, chắc chắn tôi sẽ vui.  Tôi có thể tìm gặp Ngài ngay bây giờ.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment