Tuesday, April 24, 2018

Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh – Năm B - II – 25-4-2018 – Lễ Thánh Sử Mác-cô


Thu Tu IV PS
I Thư Phê-rô 5:5-9
5Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.6 Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định.7 Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.8 Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.9 Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế.
(Trích Thư I Phê-rô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.    Khiêm nhường là một nhân đức cao đẹp mà mọi người đều quý trọng, nhưng khiêm nhường trước Thiên Chúa là một điều cần thiết và là một đòi hỏi.  Bởi càng khiêm nhường, càng cúi mình sâu, càng mở lòng, tình yêu của Chúa như nước chảy mà chỗ nào càng trũng sâu, nơi đó càng đón nhận nhiều nước.  Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể không cần phải nói gì nhưng chỉ mở lòng để tình yêu của Chúa tuôn chảy trong tôi, để chữa lành, để làm cho cuộc đời tôi đẹp hơn.
2.    Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi tôi trút tất cả những lo âu và mở lòng để Chúa chăm sóc cho tôi.  Tôi có bao giờ nghĩ Thiên Chúa lại làm những điều này chăng?  Thiên Chúa lo lắng và chăm sóc cho con người như tình cha, tình mẹ dành cho con cái.  Tôi muốn ngồi đây trong giờ cầu nguyện này để cảm nghiệm Chúa sự chăm sóc của Ngài đang dành cho tôi.      
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment