Wednesday, April 4, 2018

Thứ Năm Phục Sinh – Năm B - II – 5-4-2018


Thu Nam PS
Luca 24:36-48
36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!"37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma.38 Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?"40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem.41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?"42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng.43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm."45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Có lẽ lời chúc thường thấy nhất trong các trình thuật về Chúa Giêsu sống lại đó là: “Bình an.”  Không bao giờ mà lời chúc này trở nên cần thiết và ý nghĩa cho bằng lúc này, khi mà các môn đệ đang hoang mang và sợ hãi, cũng như mất hướng vì thầy của họ bị bắt và giết chết.  Chưa hết họ càng cảm thấy hoang mang và sợ hãi hơn khi mà, chính một số người trong họ đã táng xác ngài trong mộ, vậy mà bây giờ có người bảo xác ngài bị mất, người khác nói ngài đã sống lại.  Tôi có thấy bán tín bán nghi chăng khi Giáo hội nói Chúa Giêsu đã sống lại, trong khi đó những người khác, kể cả người thân trong gia đình tôi nói, tin vào Chúa Giêsu sống lại là nhảm nhí?  Phải nói ngay rằng, những người bỏ đạo chắc chắn họ đã không kinh nghiệm Chúa Giêsu phục sinh.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn xin cho được sự bình an của Chúa Phục sinh, tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu Phục sinh.     
2.      Có một điều rất lạ về Chúa Giêsu sau khi sống lại, so với trước kia.  Mỗi người đã kinh nghiệm một cách khác nhau về Chúa Giêsu Phục sinh.  Có lúc ngài như không có thân xác giống tôi, ngài hiện diện một lúc ở nhiều nơi, ngài đi qua phòng dù cửa vẫn đóng kín, có lúc ngài có thân xác như trong bài đọc hôm nay, cũng ăn như mọi người và các môn đệ có thể sờ được thân xác của ngài.  Nhưng dù ngài xuất hiện trong thân xác hay không, những ai đã kinh nghiệm ngài đều có một xác tín rõ ràng: Chúa Giêsu đã sống lại và niềm tin này cho họ một sức mạnh dám làm chứng và dám vươn ra với mọi người, không một chút sợ hãi.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn được gặp Chúa Giêsu Phục sinh; tôi muốn được sờ xem ngài để tôi được xác tín và mạnh mẽ.  
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment