Sunday, April 22, 2018

Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh – Năm B - II – 23-4-2018


Thu Hai IV PS
Tông Đồ Công Vụ 11:1-18
1Các Tông Đồ và các anh em ở miền Giu-đê nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa.2 Khi ông Phê-rô lên Giê-ru-sa-lem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông,3 họ nói: "Ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và cùng ăn uống với họ! "4 Bấy giờ ông Phê-rô bắt đầu trình bày cho họ đầu đuôi sự việc, ông nói:5 "Tôi đang cầu nguyện tại thành Gia-phô, thì trong lúc xuất thần, tôi thấy thị kiến này: có một vật gì sà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, từ trời thả xuống đến tận chỗ tôi.6 Nhìn chăm chú và xem xét kỹ, tôi thấy các giống vật bốn chân sống trên đất, các thú rừng, rắn rết và chim trời.7 Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi: "Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn!8 Tôi đáp: "Lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con!9 Có tiếng từ trời phán lần thứ hai: "Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế!10 Việc ấy xảy ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời.11 "Ngay lúc đó, có ba người đến nhà chúng tôi ở: họ được sai từ Xê-da-rê đến gặp tôi.12 Thần Khí bảo tôi đi với họ, đừng ngần ngại gì. Có sáu anh em đây cùng đi với tôi. Chúng tôi đã vào nhà ông Co-nê-li-ô.13 Ông này thuật lại cho chúng tôi nghe việc ông đã thấy thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo: "Hãy sai người đi Gia-phô mời ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô.14 Ông ấy sẽ nói với ông những lời nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ.15 "Tôi vừa mới bắt đầu nói, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu.16 Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng: "Ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần.17 Vậy, nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như Người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa?"18 Nghe thế, họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói: "Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống!"
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Tôi phải đặt tôi vào hoàn cảnh của Phê-rô trong bài đọc hôm nay để thấy kinh nghiệm xuất thần của ông là một cuộc cách mạng về đức tin.  Phê-rô là một người Do-thái, mà người Do-thái vốn rất kỹ lưỡng về luật ăn uống, những con vật nhơ uế theo Kinh Thánh, họ không thể đụng đến.  Lỗi luật ăn uống là một điều khó chấp nhận, vậy mà thị kiến này đã mời gọi ông có cái nhìn mới về thức ăn, vượt trên cả lề luật mà ông đã giữ bao nhiêu lâu nay.  Kinh nghiệm xuất thần của ông nói với tôi điều gì về đời sống đức tin của tôi?  Có thể một sự uyển chuyển và thích ứng với hoàn cảnh để làm sao tôi luôn có được người đón nhận Chúa Kito, thay vì tôi cứ bám chặt, cứng ngắc những luật lệ để đành mất họ?  Có thể là cách cầu nguyện trong gia đình, cần uyển chuyển, thích ứng làm sao để gia đình luôn có một giờ cầu nguyện bên nhau, đầy yêu thương, đầy niềm vui, thay vì biến giờ cầu nguyện trở thành cực hình tra tấn lẫn nhau?


2.     Phê-rô đã thực hiện như ông đã kinh nghiệm trong cầu nguyện.  Điều này đã giúp ông nhận ra Chúa đang làm việc ở mọi nơi và mọi hoàn cảnh một cách lạ lùng, không như đầu óc hẹp hòi của ông trước đây.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn xem lại, đâu là những góc cạnh hẹp hòi, cổ hủ trong tôi cần được đổi mới?  Đâu là những suy nghĩ trong tôi đang tạo ra nhiều chia cách với mọi người?  Tôi muốn nói với Chúa điều gì trong lúc này?      
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment