Tuesday, December 26, 2017

Thứ Ba – Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh – Năm B – 26-12-2017 – Lễ Thánh Stê-pha-nô

Thu Ba Tuan Bat Nhat GSMát-thêu 10:17-22
17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Nếu tôi để ý sẽ thấy một điều rất trái ngược trong lịch Phụng vụ.  Bởi mới ngày hôm trước cả Giáo hội và thế giới tưng bừng mừng Lễ Chúa Giáng Sinh thì hôm nay Giáo hội lại mừng lễ Thánh Stê-pha-nô tử đạo.  Tuy nhiên cách sắp xếp như vậy lại không trái nghịch với những gì Chúa Giêsu dạy.  Bởi theo Chúa Giêsu, Ngài không hứa vinh hoa phú quý và bình an, nhưng Ngài cảnh báo sẽ có sự bắt bớ, chống đối và phản bội cho đến chết bởi chính những người thân thuộc, máu mủ.  Tôi có kinh nghiệm này không?  Khi tôi muốn theo Chúa, muốn dâng hiến cuộc đời cho Chúa nhưng lại bị gia đình cấm cản, bị Giáo hội khước từ?  Tôi có đang khó khăn trong việc theo Chúa lúc này không?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu trong lúc này về những gì đang xảy ra cho tôi hay cho những người xung quanh. 
2.     Chúa Giêsu không muốn lừa dối một ai bằng cách không cho họ biết những khó khăn bắt bớ có thể xảy ra, đồng thời Ngài cũng chẳng để mặc tôi một mình trong lo sợ và lẻ loi.  Ngài nói Thần Khí Chúa sẽ đồng hành cùng tôi khi bị bắt bớ.  Ngài sẽ nói trong tôi những lời lẽ khôn ngoan và tôi không nên lo lắng lắm.  Vấn đề là tôi có muốn lắng nghe và để Thần Khí Chúa làm việc trong tôi không?  Tôi đang có khó khăn gì trong lúc này?  Tôi đang muốn biết phải nói gì và làm gì?  Tôi có thể nói chuyện với Chúa Thánh Thần xin Ngài giúp tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment