Monday, February 26, 2018

Thứ Ba Tuần II Mùa Chay – Năm B - II – 27-2-2018

Thu Ba II MC

Mát-thêu 23:1-12

1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Những lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay có thể là một thách đố cho tôi là linh mục, tu sĩ nam nữ, là phụ huynh, là thầy cô giáo, là người lãnh đạo cộng đoàn… bởi nhiều khi cũng như các Kinh sư và Pha-ri-sêu, tôi nói, tôi dạy người khác nhưng tôi lại không làm những điều tôi dạy.  Tôi áp đặt lên người khác những luật lệ, những đòi hỏi, những lời chỉ trích mà chính tôi cũng không mang nổi.  Giờ cầu nguyện này có thể là lúc tôi khiêm tốn nhìn lại bản thân: Đâu là những lần tôi nói mà không hành?  Đâu là những gánh nặng mà tôi đang áp đặt lên người khác đến nỗi họ không vác nổi, trong khi đó tôi chưa hề thử vác những thứ đó?  Tôi xin Chúa cho tôi biết khiêm nhường, biết sống thật và biết độ lượng với mọi người.
2.      Lời Chúa Giêsu hôm nay chắc hẳn không phải cấm đoán tôi không được gọi ba của tôi là “cha,” cũng không phải không được gọi linh mục là “cha.”  Điều Chúa Giêsu muốn nói ở đây chính là đừng lạm quyền, đừng có thái độ hống hách kiểu cha chú với mọi người.  Bởi ai cũng bất toàn và ai cũng là anh chị em của tôi.  Tôi sẽ dễ thể hiện thái độ cha chú với người khác và với Chúa một khi tôi có một chút quyền hành trong tay, một chút tiền đủng đỉnh trong nhà băng, một chút danh vọng, một chút học thức, một chút thông minh…Tôi muốn cầu nguyện cho chính tôi biết từ bỏ những thái độ hống hách, miệt thị người khác.  Lạy Chúa xin cho con biết khiêm nhường và luôn biết nương tựa vào Chúa.  
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment